ყველაზე დიდი სარეკლამო სივრცე ბათუმში

  • ლოკაცია ბათუმის ესტაკადა
  • კატეგორია სტატიკური ბანერი
  • დამკვეთი სხვადასხვა
  • პერიოდი უვადო

მასშტაბური ბანერები ესტაკადსთან

ბათუმში ყველაზე მასშტაბური სარეკლამო სივრცე ბათუმის ესტაკადაზე, პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული და 6 ბილბორდს მოიცავს.

მასიურ სტატიკურ ბილბორდები თვალსაჩინო ადგილასაა განთავსებული, იქ, სადაც მუდმივად არის ორმხრივი დატვირთული მოძრაობა. ბანერებზე შესაძლებელია როგორც ერთი, ასევე რამდენიმე ბრენდის მესიჯის განთავსება.